wizje... przyszłości, a były tak żywe, tak kolorowe, tak namacalne, że aż

Boję się, ale chcę ją zobaczyć. Gdybym powiedział to do kogoś innego,
Sięgnęła za siebie, chwyciła dzbanek z kawą
- Tak, jestem zmęczona - potwierdziła Cindy
wątpiła, że Jeremy nie kłamie. Kto wie, może jeszcze uda się uratować
- Jasne - zgodził się Larry.
- Powinieneś teraz odpocząć.
nie przeszkodzi. Będziemy mogli swobodnie rozmawiać.
- Żeby zabić Kelsey - odparł Dane. Wyprostował
dlatego, że nie powiedziała nikomu o swoich planach?
Sheili pozostawało w wodzie mniej więcej od siedmiu
Uśmiechnęła się.
- Jeremy został w środku!
rozpoznany.
- Jeśli coś ją denerwowało, a tym czymś byłem

mówiąc: a kim ty właściwie jesteś, żeby mi rozkazywać?

- Dane, gdzie jest Sheila? Nie próbuj mi wmówić,
nam coś do jedzenia.
- Kelsey, wracaj, psiakrew, do łodzi. To nie turyści,

- Widuję tak wielu ludzi. Wszyscy wydają mi się

ucieleśnienie bezsensownej wegetacji, zaprzeczenie
RS
199

dawno. Teraz przyjechała wiedziona poczuciem

Nie możemy się wpraszać. Poza tym
80
Samochodem droga z bliźniaka do domu Andy'ego